Uprawnienia klienta

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

UWAGA od 1.01.21, jeżeli kupujesz w naszym sklepie:

• jako osoba fizyczna na swoją działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, 

• produkty/usługi nie związane bezpośrednio z Twoją działalnością zawodową lub gospodarczą, posiadasz uprawnienia konsumenta.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, dokonując zakupu jako:

1.     Konsument - osoba fizyczna wykonująca czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2.    Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednakże nabyty produkt/usługa nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie produktu/usługi lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Dokonując zakupu prenumeraty mają Państwo prawo odstąpienia od umowy (prawa zwrotu). 

WYJĄTEK: Zakupując dziennik, periodyk lub czasopismo nie mają Państwo prawa zwrotu (art. 38 pkt.10). 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy wysłać oświadczenie na adres:

FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA, Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań,adres email: kontakt@prosiebardzo.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza do pobrania tutaj.

W celu zachowania terminu do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od wejścia w posiadania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu. 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA, Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań,adres email: kontakt@prosiebardzo.pl

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
UWAGA!!! NIE ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

•    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne);

•    świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•    świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•    świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•    świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI
POUCZENIE O RĘKOJMI

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) Mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.
Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:
Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

•    nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć; 

•    nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę; 

•    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

•    została wydana kupującemu w stanie niezupełnym; 
Wady prawnej, która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

•    jest własnością osoby trzeciej;

•    jest obciążony prawem osoby trzeciej;

•    cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia:
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.
Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. 
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
Jeżeli Sklep zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.
W sytuacji wystąpienia wady  w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe, będą Państwo mogli chcieć obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.
W celu skorzystania z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:


FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA, Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań, adres email: kontakt@prosiebardzo.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.
Jako sprzedawca mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej. 
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.
W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.  
Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

LOGOWANIE

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło? Nie masz konta? Załóż je!